MedIT DOO Beograd - za efikasniji zdravstveni sistem

Privredno društvo MedIT DOO Beograd, osnovano 2016. godine, bavi se proizvodnjom, isporukom, implementacijom i održavanjem informacionih sistema u zdravstvu.

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA (IMS)

Privredno društvo MedIT DOO Beograd svoj poslovni uspeh zasniva na razvoju, testiranju i isporuci softvera za pružanje medicinskih usluga i pružanje tehničke podrške za korišćenje softvera.

Uspostavljeni integrisani menadžment sistem ima za cilj održivo poslovanje, usklađivanje i zadovoljavanje interesa MedIT DOO Beograd, korisnika i drugih zainteresovanih strana

Princip poslovanja i serifikati

Osnovni principi na kojima se zasniva poslovanje MedIT DOO Beograd definisani su standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IS0 27001:2013 i ISO 45001 :2018 i to su:

1.

Planiranje poslovnih procesa i aktivnosti koji uticu na kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu i bezbednost informacija primenom menadžmenta rizicima, kroz prevenciju rizika i korišćenje prilika

2.

Procesni pristup u razvoju i isporukama softvera i pružanju tehničke podrške saglasno aspektima kvaliteta za softver, uz stalnu optimizaciju i ostvarivanje pozitivnih poslovnih i finansijskih rezultata

3.

Razvoj, isporuka i korišćenje softvera na efektivan i efikasan način, uz vrhunski kvalitet, prihvatljive rokove, po konkurentskim cenama

4.

Zadavanje postojećih i osvajanje novih tržišta

5.

Bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i drugih zainteresovanih strana

6.

Pravilan odnos zaposlenih i briga o životnoj sredini

7.

Bezbednost softvera i informacija, kako svojih tako i korisnika i svih zainteresovanih strana

8.

Usvajanje i primena novih znanja i podizanje svesti zaposlenih, korisnika i drugih zainteresovanih strana o značaju kvaliteta softvera, značaju zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i bezbednosti informacija

9.

Uspostavljanje uzajamno korisnih i partnerskih odnosa sa partnerima

10.

Usklađenost pružanja usluga i poslovanja sa zakonskom regulativom, medicinskim standardima i regulativom, kao i zahtevima zainteresovanih strana